Vi har frakta fjell frå Kleven Rovde til Bringsinghaug med båt, og laga ein molo som skal stenge inne mudringsmassene som vert lasta på land. Det er ca. 14000 m3 som skal transporterast til depo på land. Mudringa skal ned til ei djupne på 7,3 meter.