Planlagt oppstart er 03. August. Byggetid er estimert til ca. 12 mnd.