Det skal lagast eit nytt kryss der vegane gjeng vidare til Haugen og Tømmerbakk. Dette vert også opparbeidd med teknisk anlegg av drens, kloakk og veglys.