Volda Maskin skal utføre alt av grunnarbeid, opparbeiding av 490 meter veg, og snuplass. I tillegg  har vi ansvar for opparbeiding av VA-anlegg i hyttefeltet.