Prosjektet ligg på ei høgde mellom Nordfjordeid og Lote. Det er bratt veg til toppen som ligg på 1033 meters høgde med oppkøyring frå Lote. Arbeidet starta opp rett etter ferien og skal vere ferdig ut i september, før snøen set inn.