Vi har arbeidet med å grave og sprenge rørgate i ei lengde på 2440 meter på Røfsdalselva kraftverk, samt legging av GRP-rør. Rørgata skal gå frå kraftstasjonen på ca 16 m.o.h og opp til dam/inntak til Røfsdalselva på ca. 226 m.o.h. Det var testing av rørgata den 13. Mai, denne var tett og det blei feira med bløtkake.

På Helgåa kraftverk skal det gravast og sprengast ut ei rørgate med lenge på 1260 meter, samt legging av rør. Kraftstasjonen skal plasserast med utløp rett ovanfor inntaktet til Røfsdalselva og gå opp til dam/inntak på ca 604 m.o.h. Dette arbeidet er veldig krevande med tanke på at det er veldig bratt. Vi har skoga og bygd ein anleggsveg slik at ein kjem seg opp på kryss av rørgata. Flott utsikt på toppen!