Arbeidet inkluderte også riving av eksisterande bygningsmasse på tomta.