Arbeidet omfattar grunnarbeid for ny skule, riving av den gamle, samt opparbeiding av alt utomhusomrÄdet.