Vi har arbeidet med masseutskifting  og oppbygging av infrastruktur av myrområdet. 

Myravegen - Arbeid med oppgradering av infrastrukturen i Myravegen som strekk seg frå Leirshaugen til Rotsetgeila.