På dette prosjektet utfører vi graving av grøft på 4725 meter, legging av rør for høgspentkabler, fiber og lavspenningskabler. Tilkjøring og levering av nødvendig mengder med masser og fiberduk til kabeltraseen.