Vi har utført grunnarbeidet til to 4-mannsbustader, 6 tomannsbustadar og 2 einebustader i feltet, samt vegar og teknisk anlegg for feltet.  Inst i feltet har vi skote ut over 7000 m3 med stein som har blitt brukt i feltet og på andre prosjekt.