Etter rivinga vart tomta planert ut slik at området kan nyttast inntil vidare.