Volda Maskin er underentreprenør for YIT Norge på kraftverksutbygginga i Jølster. Vi skal bygge 7000 meter med tunnel, ha omlegging av veg, samt handtere 500 000 m3 med masse. Det skal byggast kraftstasjon i fjell og vi skal opparbeide dam/inntak.