Her bygger vi for ├śrsta Kommune. Vegen skal leggjast om via eit nytt kryss, det skal byggast nye fortau, og det skal leggast ny vannledning i gangvegen.