For Ørsta Kommune bygg vi ny 160 meter lang gang og sykkelveg frå Tussavegen til Dalane Skule. Her blir det langt ned nye rør og VA-ledninger og ny kabelgrøft til veglys.

Overtaking av prosjektet skjedde 6 juni 2019