Prosjekt fv 63. Korsmyra - Indreeide skal det rassikrast veg mellom Korsmyra i Stranda kommune og Indreeide Fjord kommune. Det skal byggast 5,3km med veg der 4,9 km er i tunnel. Det skal også bygges bru på 25 meter og ein ledevoll for skred på ca. 135meter ved Indreeide. 


Ferdigstilles hausten 2023