På både Blaksettunnelen og Flovegen er vårt arbeid, sprenging av forskjæringar, lasting, utkjøyring frå tunnel og vidare transport av masser. Vi har også hatt arbeid med opparbeiding av riggplass.