Hovudmål med prosjektet var å redusere rasfaren på strekninga Hjartåelva-Hjartåbygda. Kontraktsum: 53 mill.