Samla lengde på hovudveg er 300m. I tillegg kjem gangveg, undergang, og tilstøytande vegar. Tilbodet omfattar og etablering av nytt kommunalt vass- og avløpsanlegg på delar av parsellen. Kontraktsum: 41 mill.