Det skal vere ferdigstilling ved årsskiftet 2015-16. Oppussingsarbeid skal pågå fram til juni 2016.