Vidare skal Volda Maskin lage ny plastring  på nedsstrømssida, og bygge opp dammen med to meter. I tillegg skal vi bistå Veidekke med boring til feste for armering i gammal dam. Ellers står vi til disposisjon for Veidekke til dei operasjonar som vert for å levere eit godt produkt.