Sentral godkjenning er ei vurdering av kvalifikasjonane til eit føretak vurdert opp mot krava som er gitt i byggesaksforskrifta (SAK10) kap 9-11.

Det er ei frivillig kvalitetsordning som beskriv fagleg kompetanse, rutinar for kvalitetssikring og seriøsitet i eit føretak.

Om du vil lese meir om kva sentral godkjenning er og kva krav som ligg til grunn for å få sentral godkjenning kan du følgje linken til direktoratet for byggkvalitet 

https://dibk.no/sentral-godkjenning/hva-er-sentral-godkjenning/


Du finn også informasjon om våre sentrale godkjenningar på sidene til direktoratet for byggkvalitet (DIBK)

Utførande
Veg- og grunnarbeid, klasse 3
Landskapsutforming, klasse 3
Vannforsynings- og avløpsanlegg, klasse 3
Riving og miljøsanering, klasse 2
Innmåling og utstikking av tiltak, klasse 3

Prosjekterande
Oppmålingteknisk prosjektering, klasse 2
Geoteknikk, klasse 1
Vannforsynings- og avløpsanlegg, klasse 1

Ansvarleg søkjar
Ansvarleg søkjar for alle typar tiltak, klasse 1