Vi er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet. Formålet med sertifiseringa er å kontinuerleg jobbe for å forbetre oss innan alle aspekt og skape eit solid grunnlag til ei berekraftig utvikling. Dette styrkar konkurranseevna vår, og vi tilfredstiller alle krav frå oppdragsgivarar både innan kvalitet og miljø. Volda Maskin AS har eit tett samarbeid med Argus AS som har bistått oss i oppbygginga av vårt kvalitetssikringssystem som er til god nytte for å sikre at kvaliteten og krava blir kontrollert og fylgt opp


Kvalitetsmål

 «Vi forpliktar oss til å kontinuerlig styrke vår konkurranskraft ved så tydelege avtalar at vi både leverer i henhold til avtalen og aukar vår inntening. Vi har til hensikt å styrke vårt omdøme i marknaden å være løysningsorienterte og ordholdne leverandørar av maskinentreprenørtjenester»