Her kan du kjøpe

 • Kabelsand 0-8
 • Sortert fjell 0-50
 • Grus 0-20
 • Grus 0-32
 • Singel 8-16
 • Singel 8-22
 • Grovsingel 16-36
 • Pukk 32-120
 • Finpukk 18-65
 • Murstein i fleire størrelsar
 • Sprengstein
 • Plastringsstein
 • Knust Asfalt
 • UR
 • Solda Mold

Kontaktperson

Frode Naustdal

Produksjonsansvarleg på Naustdal Stein

97683780