Ved tildeling av prisen vart det lagt vekt på følgande:

Bedriftsøkonomisk vurdering
Rolle i regional næringsutvikling; teknologi- og kompetanseutvikling, innovasjon, nyetablering og sysselsetting, ringverknader i lokalsamfunn og region og internasjonalisering
Miljøprofil; omfattar både generell miljøprofil, miljøvennleg produkt og miljøvennleg produksjon
Organisasjon; leiing, rekrutterings- og personalstrategi, hms-profil