Vi i Volda Maskin vil takke våre to oppdragsgjevarar, Statens Vegvesen og LNS for godt samarbeid - og ikkje minst våre dyktige medarbeidarar som har sett varige og flotte spor etter seg.