Både føresette, tilsette og ikkje minst borna har vist eksemplarisk framferd gjennom heile prosjektet. Som takk for godt samarbeid fekk barnehagen ein ny leiketraktor og alle barna fekk seg buffar.