Vi har kome godt i gong med utfylling av sjøsida, og fått lagt ned kummar og rør. Planen er at andre del av Sjøgata skal vere ferdig i desember. Arbeidet er godt i gang, men det er fortsatt mykje som skal gjerast. Det skal blant anna leggast ned fjernvarme, fiber, vatn og avløp i vegen, og det skal lagast ei rundkjøring til.