Fylkeskommuna representert med leiar Karen Marie Hjelmeseter klipte snora, saman med Skipavika sin representant Lars Hellandsjø.

Skipavik Næringspark har i tillegg til å produsere ca 1 million tonn pukk og grus siste året, også blitt ein opplagsplass. For tida er der seks flyteriggar og eit produksjonsfarty til oljeindustrien. Vi ser fram til å ta fatt på arbeidet.