Arbeidet omfattar grunnarbeid for ny skule, riving av den gamle, samt opparbeiding av alt utomhusområdet. Vi har samarbeidd på mange prosjekt med Veidekke, og ser fram til nok eit nytt og spanande prosjekt med nye Øyra Skule.