Felleskjøpet bygg nytt forretningsbygg på tomta ved sidan av, og dei skal nytte taket på lagerhallen til parkering.

Veidekke skal leige 250m² til lagring av sand/salt.