Arbeid på eller langs veg er eit potensielt farleg arbeid, så difor er det viktig – og påkravd at våre tilsette kjenner til farar, og kva dei kan gjere for å redusere risikoen for skader på seg sjølv eller andre. Det er eit krav at alle som skal utføre arbeid på riks- og fylkesveg skal ha slik opplæring.