Arbeidet utgjer ei forlenging av både Kleppevegen og Bjørkevegen, samt ei sidearm frå Bjørkevegen. Det vil pågå sprengingsarbeid i området i fleire månader.