Teksta er kopiert frå VMS si facebookside; Stor stemning på VMS når det kommer nye generasjoner med lastebil sjåfører på Tunet. Første sjåfør som ikke klaget på at det var vanskelig å snu med henger hos oss. Bare Utfordring var svaret hennes. Skjerp dokke kara. ;)