Volda Maskin har lagt til rette med ein eigen parkeringsplass der padda skal stå, ikkje langt unna austenden av Fyrdsbergtunnelen. I tillegg har vi bygd paddetunellar under den nye E 39 slik at paddene skal kome seg heilskinna forbi vegen og ned til Lisjevatnet.