På agendaen var blant anna innføring av Autopass på ferge, privatisering av brufølge, digitalisering av vognkort og løyve og forslag om nedlegging av trafikkstasjoner for å nevne noko.

Det var også tre lærlingar (2 frå VM) som var ferdige med fagprøve i anleggsmaskinførerfaget den dagen, og på bildet ser vi frå venstre sensor Rune Mikkelsen, Jon Grebstad fra Volda Maskin, samferdselsminister Jon Georg Dale, Martin Storeide og Håvard Navelsaker fra Volda Maskin, Martin Skorge fra Johan Kragset, sensor Gudmund Ole Vatn og Are Haukaas fra OKAB MR. Martin Storeide og Martin Skorge fekk resultatet bestått meget godt! Bra jobba karar!

Vi vil takke samferdselsministeren for at han tok seg tid til å høyre på våre innspel om utfordringarne bransjen står ovanfor i dagens konkuransesituasjon