Det vil lette kvardagen for både trafikantar og dei som arbeider på anlegget.

Foto: Gro Kjoss Lynge