Bestill masse

Elvastein frå Grossmyra

Grossmyra, Ørsta

Sidan 2007 har Volda Maskin levert masse frå vårt sand-og grustak i Grossmyra, Ørsta. Anlegget produserer masse til lokale kundar og bedrifter, samt interne prosjekt. Grossmyra leverer radonfri masse. Vi er sertifisert for tilslag av betong NS-EN 12620 og har løyve til mottak og mellomlagring av returasfalt.

Last ned sertifikat for tilslag av betong

Kontaktperson: Lauritz Holen e-post: lauritz@voldamaskin.no telefon: 95052113

Her kan du kjøpe:

 • Mursand
 • Støypesand
 • Kabelsand
 • Grus 0-20
 • Grus 0-32
 • Strøsand
 • Singel 8-16
 • Pukk 20-120
 • Naturpukk- elvastein
 • Settesand
 • Samfengt masse
 • Knust asfalt
 • Plastringsstein
 • Solda Mold
 • Murstein

Naustdal Stein, Nordfjordeid

I 2008 starta vi stein- og masseuttak på Naustdal, Nordfjordeid.

Kontaktperson: Frode Naustdal e-post: frode@voldamaskin.no telefon: 97683780

Her kan du kjøpe:

 • Kabelsand 0-8
 • Grus 0-20
 • Grus 0-32
 • Singel 8-20
 • Pukk 32-120
 • Finpukk 18-65
 • Murstein i fleire størrelsar
 • Sprengstein
 • Plastringsstein

Kleven-Rovde

Vi sel sprengstein og knust masse som i hovudsak vert skipa ut med båt. Her er djupvasskai og lekterfeste.

Kontakt: Jon Grebstad e-post: jon@voldamaskin.no telefon: 90866633

Siste prosjekt

Volda Maskin / Design: Kib & Morits