Ørsta Volda Lufthamn

  • Stad: Hovdebygda, Ørsta
  • Byggherre: Avinor
  • Entrepriseform: Hovudentreprenør
  • Tidsrom: 2012-2014

Volda Maskin har hatt arbeidet med ny avisingsplattform og snøsmeltedeponi ved flyplassen. I tillegg har vi lagt til rette for nytt tankanlegg for drivstoff til flya, samt laga til for betre vassgjennomstrøyming i myra.

Volda Maskin / Design: Kib & Morits