Utdjuping Bringsinghaug fiskerihamn

  • Stad: Kvamsøy
  • Byggherre: Kystverket Midt-Norge
  • Entrepriseform: Hovudentreprenør
  • Tidsrom: Jan 2015-

Volda Maskin har tatt på seg å mudre fiskerihamna og ut mot utløpet av hamna, med eit samla areal på 2400 m2. Vi har frakta fjell frå Kleven Rovde til Bringsinghaug med båt, og laga ein molo som skal stenge inne mudringsmassene som vert lasta på land. Det er ca. 14000 m3 som skal transporterast til depo på land. Mudringa skal ned til ei djupne på 7,3 meter.

Volda Maskin / Design: Kib & Morits