Urke Kraftverk

  • Stad: Urke
  • Byggherre: Tussa Energi AS
  • Entrepriseform: Hovudentreprenør
  • Tidsrom: 2007-2008

Bygging av inntaksdam i Storedalselva ved Myrsætra, 381 moh. Graving, sprenging og legging av 3100 meter rørgate ned til Urkebygda der stasjonsbygninga er.

Volda Maskin / Design: Kib & Morits