Tenneelva Kraftverk

  • Stad: Nordalen Syvde
  • Byggherre: Tussa Energi AS
  • Entrepriseform:
  • Tidsrom: August 2017

Volda Maskin skal ha forprosjekt til nytt kraftanlegg i Nordalen i Syvde. Vi skal bygge traktorveg til forskjering for boring av heilprofil ca 700mm til Tennevatnet som ligg mellom Dalsfjorden og Nordalen. Vi skal reinske fjellskjeringa, sprenge den ut, og lage eit nytt platå til boreriggen på 20x25 meter. i tillegg skal vi bygge ein traktorveg frå Holeelva til Tennevatnet med ei stigning på 1:4,5 og ei lengd på ca 1,5km.

Volda Maskin / Design: Kib & Morits