Sørdalselva Kraftverk

  • Stad: Syvde
  • Byggherre: Småkraft AS
  • Entrepriseform: HE
  • Tidsrom: Aug 2015 - April 2017

Volda Maskin har inngått kontrakt med Småkraft AS om bygging av Sørdalselva Kraftverk. Prosjektet inneber bygging av veg, 800 meter rørgater, med 800mm Gup-rør, samt bygging av inntak/dam. Planlagt oppstart er 03. August. Byggetid er estimert til ca. 12 mnd.

Volda Maskin / Design: Kib & Morits