Skulebakken Lauvstad

  • Stad: Lauvstad
  • Byggherre: Volda Kommune
  • Entrepriseform: HE
  • Tidsrom: Jan-juli 2017

Vi har inngått avtale med Volda Kommune om bygging av ny kommunal veg frå fylkesvegen ved Ulvestad barnehage, til Haugen. Det skal lagast eit nytt kryss der vegane gjeng vidare til Haugen og Tømmerbakk. Dette vert også opparbeidd med teknisk anlegg av drens, kloakk og veglys.

Volda Maskin / Design: Kib & Morits