SFE Ålfoten

  • Stad: Daurmål og Bjørndalen
  • Byggherre: Sogn og Fjordane Energiverk
  • Entrepriseform: Hovudentreprenør
  • Tidsrom: 2006 - 2007

Vi har bygd anleggsveg til fjells, vass- og overføringstunell, og utførte grunnarbeidet for Daurmål kraftverk og Bjørndalen kraftverk. Kontraktsum: 15 mill.

Volda Maskin / Design: Kib & Morits