Lerkane, rundkjøring

  • Stad: Volda Sentrum
  • Byggherre: Volda Kommune
  • Entrepriseform: Hovudentreprenør
  • Tidsrom: 2014 – 2015

Vi bygger ny rundkøyring og sambindindgsveg. Renovering av kommunalt VA-anlegg i området.

Volda Maskin / Design: Kib & Morits