ROP- Bustader

  • Stad: Volda
  • Byggherre: Volda Kommune
  • Entrepriseform: UE for Tømrer Service AS
  • Tidsrom: Oppstart November 2016

Vi skal utføre grunnarbeidet for nye rus, omsorg og psykiatribustader på Rotset i Volda. Arbeidet blir utført som underentreprenør for Tømrer Service AS.

Volda Maskin / Design: Kib & Morits