REMA 1000, Ørsta

  • Stad: Ose, Ørsta kommune
  • Byggherre: REMA 1000
  • Entrepriseform: UE for Hent AS
  • Tidsrom: 2013-2014

Utgraving og utomhusarbeid for ny Rema 1000 butikk.

Volda Maskin / Design: Kib & Morits