Prestegata 20

  • Stad: Volda
  • Byggherre: Tømrer Prosjekt AS
  • Entrepriseform: TUE
  • Tidsrom: Februar 2016-

Vi utfører grunnarbeidet for ny 18-mannsbustad på Rotset i Volda. Arbeidet utførast for Tømrer Prosjekt AS (Mesterhus sunnmøre). Arbeidet inkluderte også riving av eksisterande bygningsmasse på tomta.

Volda Maskin / Design: Kib & Morits