Øyra Skule

  • Stad: Volda
  • Byggherre: Volda Kommune
  • Entrepriseform: Total underentreprenør for Veidekke
  • Tidsrom: Aug 2015 - Sept 2017

Volda Maskin har inngått avtale med Veidekke som total underentreprenør på bygging av ny Øyra Skule. Arbeidet startar i august og skal ferdigstillast hausten 2017. Arbeidet omfattar grunnarbeid for ny skule, riving av den gamle, samt opparbeiding av alt utomhusområdet.

Volda Maskin / Design: Kib & Morits